newsOther

เปิดอบรม ผู้ฝึกสอนฟุตซอล หลักสูตร INTRODUCTORY COURSE ที่สนามฟุตบอล ชลบุรี สเตเดี้ยม โดยอดีตแข้งทีมชาติไทย ธนัญชัย ชมบุญ และ ภาคียะ จันทร์แถม ร่วมอบรมด้วย

.

 
วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งจังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร FA THAILAND FUTSAL INTRODUCTORY COURSE ขึ้น โดย นายยศวัจน์ ดำรงกุลวิศิษฐ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เป็นประธานโครงการฝึกอบรม
สำหรับโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร FA THAILAND FUTSAL INTRODUCTORY COURSE เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ฝึกอบรมได้รับทักษะ และ ประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตซอล พร้อมที่จะนำไปฝึกสอนให้แก่เยาวชนและนักกีฬาลีกอาชีพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะเป็นโครงการฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาฟุตซอล จำนวน 36 คนระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสนามฟุตบอล ชลบุรี สเตเดี้ยม และ โรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมีรายชื่อดังนี้
1 นายธนวัฒน์ บุญช่วย
2 นายศรุต ศรีสุวรรณ
3 นายจิระพงค์ จันเสน
4 นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์
5 นายธนัญชัย ชมบุญ
6 นายรุ่งเรือง สมชอบ
7 นายหัตถากร พานแก้ว
8 นายชนะศักดิ์ ไชยกาล
9 นายศักดิ์สิทธิ์ เสรีรักษ์
10 นายณัฐพล โตประเสริฐ
11 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์
12 นายวีรวิชญ์ คำอ่อน
13 นายชาญชัย อร่ามเกียรติ
14 นายภาสุพงศ์ วิเชียรขำ
15 นายพิเชษฐ อ่อนผึ้ง
16 นายกิตติกร ทรัพย์อาภาพร
17 นายภาคียะ จันทร์แถม
18 นายคณิศร เทียมทัศ
19 นายสรวิชญ์ แกล้วกล้า
20 นายธนัช กุลยาวัฒนา
21 นายสหรัฐ สุขเกษม
22 นายภาณุพงศ์ ทิพย์เกาะ
23 นายสุกฤษฎิ์ สิงห์พริ้ง
24 นายโอฬาร ชินสมบูรณ์
25 นายพู่กานต์ โด่งดัง
26 นายณรงค์กร พลอยมี
27 นายโชคดี คะเณเร็ว
28 นายประภากร เอี่ยมอาลัย
29 นายกฤตนน อรุณเสถียร
30 นายเตวิช ตามวงษ์วาน
31 นายอธิพงษ์ สระกลาง
32 นายอาหมัด ชูแก้ว
33 นายวัชระ ทนทองคำ
34 นายกิจฐิพงษ์ เกษมณี
35 นายยุทธนา ยมนา
36 นายพัฒน์ชนก อบรม

Related News

Facebook Comment