AIS Futsal Thai League

07 JUL 2019
 • 3'
  No.15 Diego Cesar Nascimento Da Costa
 • 16'
  No.20 ธนากร ใจเวช

3 - 3

ราชนาวี

บางกอก ซิตี้

SL

KICK-OFF 18:30

ภูติอนันต์ (บางนา)

 • No.8 เจษฎา ชูเดช
  4'
 • 11'
  No.11 HELIO CARNEIRO NETO
 • No.16 พรพจน์ พรหมตระกูล
  24'
 • 30'
  No.8 อัษฎาวุฒิ แจ้งคต
 • 33'
  No.17 ณัฐนนท์ พัวตะมะ
 • No.8 เจษฎา ชูเดช
  36'
 • 7'
  No.20 รัตติคุณ โพล้งหิรัญ
 • No.2 กิตติพงษ์ โพธิ์ชัย
  13'
 • 23'
  No.89 Ramon Pavao De Sousa
 • No.22 ไตรรงค์ เพ็ชรเทียม
  23'
 • No.2 กิตติพงษ์ โพธิ์ชัย
  28'
 • 28'
  No.4 ธนโชติ เสาะแสวง
 • 33'
  No.20 รัตติคุณ โพล้งหิรัญ
 • No.2 กิตติพงษ์ โพธิ์ชัย
  36'
 • 40'
  No.11 มูฮัมหมัด อุสมานมูซา

6 - 3

ธรรมศาสตร์ ยังบลัด

พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี

SL

KICK-OFF 14:30

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซี่ยม 6

 • 4'
  No.4 Rudimar Venancio
 • No.39 รังสิมันต์ จั่นนพคุณ
  16'
 • 19'
  No.9 ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
 • No.15 อนันท์วัช ทรัพย์อุดม
  24'
 • No.11 พีรพัฒน์ หลิมสวาสดิ์
  27'
 • No.17 พงศธร เพิ่มพูน
  33'
 • No.2 ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน
  38'
 • No.8 จุตินันท์ รักษาทรัพย์
  39'
 • 40'
  No.8 จิรวัฒน์ สอนวิเชียร
06 JUL 2019
 • No.20 Rian Feitosa Gomes
  12'
 • 13'
  No.55 HERICK BRASILEIRO
 • No.7 ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง
  19'
 • No.3 นัฐวุฒิ ศรีหรั่งไพโรจน์
  26'
 • 29'
  No.9 อภิศักดิ์ พันธุ์ดี
 • No.3 นัฐวุฒิ ศรีหรั่งไพโรจน์
  37'

4 - 3

สิงห์ สมุทรสาคร เอฟ ซี

ม.เกษมบัณฑิต

SL

KICK-OFF 18:30

สิงห์ มหาชัย อารีน่า

 • No.18 ธนาธิป แสงสังข์
  2'
 • No.16 จักริน ต้นเนียม
  8'
 • No.18 ธนาธิป แสงสังข์
  13'
 • No.79 วีระศักดิ์ ศรีไชย
  13'
 • 32'
  No.4 วรปรัชญ์ จิวจรัสวงค์
 • 38'
  No.17 Thiago Mora De Oliveira
 • 40'
  No.4 วรปรัชญ์ จิวจรัสวงค์
 • 4'
  No.9 ธนากร เพ็ญพกูล
 • 13'
  No.10 ธนากร ปิยะปรีชายุทธ
 • No.17 สุทธิพร กลัดเจริญ
  16'
 • 16'
  No.11 VICTOR ACASSIO
 • 22'
  No.9 ธนากร เพ็ญพกูล
 • No.9 นที ธุศิริ
  25'
 • No.9 นที ธุศิริ
  26'
 • 28'
  No.9 ธนากร เพ็ญพกูล
 • 34'
  No.30 อิทธิพล รุ่งแจ้ง